soğutma/soğutma sistemleri

Soğutma

Soğutma

Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını, onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirilmesi ve orada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine denir. Günümüzde en yaygın kullanılan soğutma sistemleri soğutucu akışkan ile gerçekleşen sıkıştırmalı sistemlerdir. Sıkıştırılan soğutucu gaz yoğuşma serpantinine gönderil burada sıvı hale gelen soğutucu akışkan buradan kısılma vanasından geçerek buharlaştı cı serpantinine gönderilir. Sıvı akışkan buharlaşmak için ısıya ihtiyaç duyar bu ısı mahalden çeker. Ve tekrar sıkıştırıcıya döner ve çevrim bu şekilde süreklilik arz eder.

soğutma
                                                            soğutma

Soğutma sistemleri

Soğutma sistemleri soğutma işlemini gerçekleştiren kompakt cihazlardır. Günümüzde soğutma sistemlerini yüksek verim düşük enerji tüketimi konusunda elektronik sistemler ile destekleyerek enerji sarfiyatı azaltılmaktadır.

soğutma sistemi
Soğutma Sistemi

Bir Cevap Yazın